Participium praesentis activi

W języku polskim jest imiesłów czasu teraźniejszego odmienny: "czytający, -a, -e", oraz nieodmienny: "czytając". Język łaciński ma tylko imiesłów - participium - odmienny, który tak, jak przymiotnik, musi zgadzać się z rzeczownikiem w przypadku, liczbie i rodzaju.
Participium praesentis activi - imiesłów czasu teraźniejszego strony czynnej tworzy się przez dodanie do tematu czasownika formantu -ns, który w koniugacji III i IV łączy się ze spójką -e. Odmienia się participium praesentis według deklinacji III przymiotnikowej.

Koniugacja

IIIIIIIV
spectaremoneremitt-e-re;
cap-e-re
audire

Participium

IIIIIIIV
spectansmonensmitt-e-ns;
cap-i-e-ns
audi-e-ns

Wzór odmiany

a) singularis

m.f.n.
N.spectans
patrzący
patrząc
spectans
patrząca
patrząc
spectans
patrzące
patrząc
G.spectantisspectantisspectantis
D.spectantispectantispectanti
Acc.spectantemspectantemspectans
Abl.spectanti
lub: spectante
spectanti
lub: spectante
spectanti
lub: spectante
Voc.spectansspectansspectans

b) pluralis

m.f.n.
N.spectantesspectantesspectantia
G.spectantiumspectantiumspectantium
D.spectantibusspectantibusspectantibus
Acc.spectantesspectantesspectantia
Abl.spectantibusspectantibusspectantibus
Voc.spectantesspectantesspectantia

Należy zwrócić uwagę na abl. sing., w którym podano dwie formy: spectanti obok spectante; pierwsza forma występuje, jeżeli participium ma charakter przymiotnikowy (de puero audienti - o chłopcu słuchającym), końcówka druga występuje, jeżeli participium ma charakter rzeczownikowy (np. audiens - "słuchający" znaczy to samo, co auditor - "słuchacz"), bądź jeżeli pełni ono funkcję orzeczenia:
discipulo audiente - podczas gdy uczeń słuchał
autumno ineunte - kiedy nadchodziła jesień (z nadejściem jesieni).

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".