Modlitwy

VIII. SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen.
WITAJ KRÓLOWO
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

IX. PRO FIDELIBUS DEFUNCTIS
Requiem aeternam dona eis (ei) Domine. Et lux perpetua luceat eis (ei). Requiescant (requiescat) in pace. Amen.
ZA WIERNYCH ZMARŁYCH (WIECZNE ODPOCZYWANIE)
Wieczny odpoczynek racz im (mu) dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im (mu) świeci. Niechaj odpoczywają (niech odpoczywa) w pokoju wiecznym. Amen.

X. ANGELUS DOMINI
Angelus Domini nuntiavit Mariae Et concepit de Spiritu Sancto
Ave Maria...
Ecce ancilla Domini Fiat mihi secundum verbum tuum
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est Et habitavit in nobis
Ave Maria...
Ora pro nobis sancta Dei Genitrix
Ut digni efficiamur promissionibus Christi

Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut, qui Angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.
ANIOŁ PAŃKSI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha świętego
Zdrowaś Maryjo...
Oto Ja służebnica Pańska
Niech Mi się stanie według słowa Twego
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się
Łaskę twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze,
abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem Anielskim Chrystusa
wcielenie Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż
do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

XI. ANTE PRANDIUM
Benedic, Domine, nos et haec tua dona quae de tua largitate sumus sumpturi per Christum Dominum nostrum. Amen.
PRZED POSIŁKIEM
Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

XII. POST PRANDIUM
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
PO POSIŁKU
Dzięśkujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

<< Poprzedni